Neděle, 16 Prosinec 2018
NESMRTELNÝ LOVEC ŽIVÉ KRÁSY PDF Tisk Email
Stochl 8823x.jpg
Sláva (Jaroslav) Štochl se narodil 12.1.1913 v Praze, kde v roce 1990 také zemřel.. Vystudoval reálku a stal se úředníkem. K fotografii se dostal přes sport. Spolu s bratrem byl aktivním sportovcem, kanoistou a s tím souvisel i jeho zájem o sportovní fotografii. Když přestal v důsledku bratrova zranění sportovat,  byl již v podstatě hotovým sportovním reportérem. Během druhé světové války externě spolupracoval s časopisy Start, Ahoj, Ozvěny světa. Jeho záběry sportu se staly vyhledávanými a uznávanými.V květnu 1945 vybočil ze svého sportovního zaměření a aktuálně pořídil dokument z bojů v ulicích Prahy, který byl po válce publikován a  vystavován - naposledy v Tereziánském křídle Pražského hradu v roce 60. výročí války. Štochl se do pražského povstání aktivně zapojil, takže jeho výpověď je velmi ucelená, pořízená s pohotovostí reportéra uvyklého rychlým sportovním akcím.

Po válce pracoval jako redaktor a spolupracovník významných časopisů novin. Stal se členem Svazu novinářů a Svazu výtvarných umělců.  Posléze ale činnost v redakcích ukončil a jako volný fotograf se cele věnoval své největší  lásce - živé přírodě. Vydávání obrazových publikací s tematikou života v přírodě a  lovu – zpočátku rybaření a později myslivosti -  se stalo těžištěm jeho díla.

 

 Stochl 2859x.jpgStochl 2862x.jpg
Při vyslovení jeho jména se nám okamžitě vybaví neobyčejné záběry ryb vyfotografovaných ve vrcholu pohybu. Za jejich působivostí stojí schopnost zachytit akci v tehdejších technických podmínkách zcela nebývalá a také vytrvalost, s níž se věnoval vysněnému záběru. Rybolov byl jeho inspirací, ryby a rybáři aktéry jeho fotografií. Proslulý Skok pstruha -  špičková černobílá  fotografie pstruha lapajícího po mušce a další snímky dodnes uchvacují nebývalým mistrovstvím. Štochl se v tomto směru stal synonymem fotografa živé přírody a vzorem dalším fotografům. Také jeho myslivecké záběry jsou nejen odvážné a pohotové, ale i obsahově a výtvarně působivé. Skutečnost obrazů tohoto lovce beze zbraně je laikovi nepochopitelná a odborník si uvědomuje, že šel až na samu hranici materiálu a fotografické techniky své doby. Ke svým knížkám si sám psal i texty. Jedním z nejzajímavějších titulů je vzpomínková esej Lovcem živé krásy, kde odhaluje své postupy výtvarné i myšlenkové a navíc nás okouzluje řadou historek spjatých s konkrétním  fotografováním. Kniha se může stát vynikající učebnicí fotografování živé přírody, do níž autor uložil své dlouholeté zkušenosti Vedle vydání pěkné řádky knih, jež dodnes tvoří žádané položky antikvářů - Skok pstruha, Dravci peřejí, Dravci tůní, Lovcovo jitro, Vzrušeni fotolovem, se své lásce věnoval i organizačně: v roce  1989 založil Klub milovníků přírody, který pracuje dodnes a je  členem celosvětové International federation of Wildlife Photography.

Stochl 2860x.jpg Stochl 2861x.jpg
Štochlovo heslo „ulovit a nechat žít“ má mnoho následovníků, neboť k jeho odkazu se hlásí naši nejlepší fotografové přírody:  Rostislav Stach, Jaromír Zumr, Antonín Říha a mnozí další. V době, kdy fotografování přírody má svou celosvětovou soutěž a obrovskou výstavu v uznávaných galeriích, se mnozí z úspěšných chlubí poctami, jichž se jim dostalo v soutěži Zlatý jelen, kterou v roce 1986 také proslulý fotograf myslivosti založil z výtěžku svých knih. Někteří se dokonce domnívají, že v tomto oboru dosud nebyl překonán. Na jeho životě, tvorbě i publikační činnosti si fotografové a zájemci o fotografii mohou uvědomit jak důležité je pro dobré výsledky „ soustředění na téma a systematickou práci“, jak píše v recenzi knihy Lovcem živé krásy  Tomáš Hrubý. Díky těmto vlastnostem se Sláva Štochl stal nedostižným představitelem vrcholného okamžiku ve fotografii přírody.

Věra Matějů