Neděle, 16 Prosinec 2018
LADISLAV POSTUPA - SVĚT SYMBOLŮ PDF Tisk Email
Postupa 5720x.jpg
Ladislav Postupa se narodil roku 1929 v Náchodě. Je absolventem vyšší průmyslové školy stavební v Liberci. Pracoval jako projektant, ale záhy se rozhodl umění věnovat profesionálně. V roce 1959 zveřejňuje první fotografie, realizuje první výtvarné práce. Zabývá se nejen fotografií, ale i grafikou. Obojí dokonce spojuje v tzv. fotografice. V roce 1970 se stal držitelem československého patentu na originální zpracování a užití fotografie, fotografie adjustované na deskách využívá k výzdobě interiérů. Později patentuje i nábytkový design s užitím fotografie.

V Liberci se podílel na založení Studia výtvarné fotografie, je členem Unie českých výtvarných umělců. Od roku 1962, kdy začal vystavovat, má na svém kontě řadu vlastních souborných výstav doma i v zahraničí. Poslední z nich proběhla v roce 2004 v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Svými fotografiemi a fotografikami je Ladislav Postupa zastoupen v českých i zahraničních sbírkách. Žije v Liberci.

Postupa 5716x.jpg    Postupa 5732x.jpg
Počátky Postupovy tvorby mají blízko k k imaginativní fotografii, konkrétně k Vilému. Reichmannovi a Emilii Medkové: modifikoval poetiku nalezených objektů preferencí asociativní, významové a symbolické složky. Za důležité považuje filozofické vyznění fotografického díla. Ovlivněn André Bretonem, René Margittem a Karlem Teigem tíhne myšlenkově především k existencialismu a surrealismu. K surrealistickému chápání světa se neustále vrací a rozvíjí je. Pracuje s jednotlivými předměty, které vytržené z reálného kontextu přenáší do jiných, symbolicky podložených souvislostí. Od nacházení takových předmětů postupně přešel v jejich vytváření v ateliéru. Fascinují ho zejména produkty průmyslového věku, z nichž skládá výtvarné obrazy, překvapující nečekanými posuny. Pracuje se symboly, asociacemi, alegoriemi, jež nachází ve struktuře, liniích a tvarech předmětů každodenního života. Do tohoto pojetí začleňuje i motivy aktu. I zde je důležité celkové vyznění. Detaily ženského těla často kombinuje s fotografiemi umělých i přírodních struktur. Svým grafickým kompozicím dává přenesené názvy.
Důrazem na výtvarnou hodnotu fotografie, grafickou jedinečnost získávají jeho díla, z nichž mnohá využil k řešení architektonických prostor a originálního nábytku, nadčasovou podobu. Jeho pojetí fotografie je formálně, ale především v myšlenkové poloze výjimečné a neopakovatelné. Významové souvislosti v originální interpretaci vytvářejí kompaktní svébytný svět, který je neustále aktuální a inspirující.

Postupa 5733x.jpg    Postupa 6564x.jpg 

Věra Matějů