Středa, 12 Prosinec 2018
NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019 - 39. ročník PDF Tisk Email

Předkládáme zájemcům propozice a přihlášku dalšího ročníku největší amatérské fotografické soutěže.

 

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019 - 39. ročník

 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

 

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1.   Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
 1. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
 2. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)

Kategorie A:

A001: pro autory do 16 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 21 let – téma „Skryté sny“

 

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže může autor poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže, a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

 

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).

A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Stopy předků“.

 

Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2019 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Všednost a (ne)všednost“.

Pro rok 2020 je dané téma“ Být svědkem vzniku zániku“.

 1. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 × 40 cm (i 30 × 45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejně jako čtvercový rozměr 30 × 30cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.
 2. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
 3. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy.
  Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, Martin Mohr,  Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
 4. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4–6 nebudou do soutěže přijaty.
  1. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2020.
  2. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

 

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena Czech Photo Centre s. r. o.,

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy

 

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, po případě věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže                                                                        20. srpna 2018

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo                                               1. září 2018

Jmenování poroty                                                                 do 1. prosince 2018

Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 26. ledna 2019

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu           do 7. února 2019

příjem fotografií „na papíře“                                                       do 4. března 2019

Hodnocení poroty                                                                    do  4. dubna 2019

Slavnostní předání cen soutěže                                                    11. května 2019

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:        27. 4. až 18. 5. 2019

 

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
www.nipos-mk.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr , Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Svaz českých fotografů, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.scf.cz,

www.fotonarodni.cz

 

 

Zpracoval Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA, srpen 2018


Přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019

 

Přihláška č.                 (vyplní pořadatel)

 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………

 

Adresa: ………………….............

 

telefon/mobil: ……………………………………………….

 

e-mail .………………………………………………………

 

Datum narození:……………………………………………

 

 

 

KATEGORIE A001, A01, A02, A1, A2, (nehodící se škrtněte) 

 

Název soutěžního snímku nebo seriálu

 

1. …………………………………………………………………………………………………………

 

2. …………………………………………………………………………………………………………

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

5.…………………………………………………………………………………………………………

 

 

KATEGORIE B

 

Téma ……………………………………………………………………………………………………

 

Počet snímků ………………………

 

Plný název kolektivu ………………………………………………………………………………….

 

Kontaktní osoba ……………………………….. telefon/e-mail ……………………………………

 

Adresa …………………………………………………… PSČ …………………............................

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS  naleznete pod odkazem: www.nipos-mk.cz/?page_id=34217 

 

V …………..………………… dne …….……...                                 ………………………………

podpis