Středa, 12 Prosinec 2018
4. Salon východočeské fotografie 2014 PDF Tisk Email

Muzeum východních Čech v Hradci Králové   únor – duben 2014

 V regionu východních Čech, stejně jako v celé ČR, mají dnes fotografové možnost prezentovat své práce na samostatných autorských výstavách nebo na výstavách pořádaných v rámci nejrůznějších fotografických soutěží a přehlídek. Chybí zde reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled tvorby východočeských fotografů za poslední období. Tento dluh by mělo odstranit periodické pořádání „Salonu východočeské fotografie“. Jeho první ročník proběhl v roce 2005, druhý v roce 2008 a třetí v roce 2011. Další reprízy by měly být vždy po třech letech. Čtvrtý ročník se tedy uskuteční v roce 2014.

Pořadatelem 4. ročníku Salonu východočeské fotografie 2014 je Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Volné sdružení východočeských fotografů Hradec Králové a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Jako spolupořadatelé se na 4. Salonu budou podílet další oslovené subjekty.

Účastníky fotografického salonu se stanou vybraní fotografové bydlící a tvořící ve východočeském kraji (kraj Královéhradecký a Pardubický) a nebo jsou členy Volného sdružení východočeských fotografů Hradec Králové bez rozdílu, zda se jedná o profesionály, či amatéry.

Předpokládaná účast na 4. Salonu je přibližně dvacet fotografů. Pozvání k účasti vystavovat na Salonu východočeské fotografie 2014 je podmíněno účastí ve „výběrovém kole“. Autor, který bude mít zájem o účast na Salonu 2014, zašle na níže uvedenou adresu 15 až 20 náhledových neadjustovaných fotografií (za 1ks se považuje i diptych, triptych apod.), kterými doloží svou ucelenou koncepční tvůrčí činnost za poslední 3 roky. Předkládané soubory mohou být doplněny stručným textem (výklad konceptu, intermediální druh projevu apod. - explikace)

 Fotografie pro výběr:

-        rozměr minimálně 18 ´ 24 cm, max. 20 ´ 30 cm a odvozeniny, při zachování rozměru  jedné strany

-        v pravém dolním rohu rubové strany označené názvem a jménem autora (čitelně)

-        nepřijímají se CD, ani fotografie zaslané elektronickou poštou

-        kolekce fotografií musí obsahovat kontaktní adresu autora: jméno a příjmení, adresu včetně PSČ, číslo telefonu, e-mail

 Podle úrovně těchto kolekcí bude vybrán konečný počet autorů pro výstavu. Vybraný autor sestaví výstavní kolekci z fotografií, které byly předloženy v úvodním kole.

 Výběr vystavujících fotografů provedou nezávislé osobnosti z oblasti fotografického školství, publicistiky atd., které převážně nepůsobí v našem regionu.

 Vybraným autorům bude s dostatečným předstihem vymezen výstavní prostor, který využijí z hlediska formátu fotografií i formy jejich adjustace dle svého uvážení. Vystavené fotografie mohou být doplněny explikací.

Časový harmonogram:

-          zaslání kolekce fotografií pro výběrovou komisi do 15. září 2013

-          výběrová komise zasedne do 15. října 2013 (výběr cca 20 autorů)

-          vybraní autoři budou osloveni a vyzváni k účasti na Salonu 2014 do 20. října 2013

-          podklady pro katalog – jednu vybranou fotografii, fotografii autora a pár řádků o autorovi zašlou vyzvaní účastníci 4. Salonu 2014 na níže uvedenou adresu do 15. listopadu 2013.

 Ve snaze o dosažení maximálně možné objektivity výběru bychom rádi požádali fotografy z východních Čech o pomoc:

Seznamte s podmínkami pořádání 4. ročníku Salonu východočeské fotografie v roce 2014 co nejvíce svých známých fotografů a vyzvěte je k účasti. Od vaší pomoci si slibujeme rozšíření okruhu o dosud méně známé, ale kvalitní autory. Odhlédněte od kritéria profesionál – amatér. Prvořadou snahou je sestavit reprezentativní a kvalitní kolekci fotografií z východních Čech.

 Přihláška do výběrového kola

Kontaktní adresa:

Jana Neugebauerová

Pospíšilova 365

500 03Hradec Králové

tel.:  773 133 740

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript