Úterý, 15 Leden 2019
Praha fotografická a workshopy PDF Tisk Email
V pondělí 3.6. 2013 proběhlo předávání cen a vyhlášení výsledků soutěže 17. ročníku Praha fotografická. Pokud jste kvůli povodním neměli příležitost se zúčastnit, máte do 30.6. možnost výstavu navštívit, prohlédnout si vystavené fotografie, eventuálně si vyzvednout ty nevystavené, jste-li jedním z účastníků soutěže. Otevřeno je denně 11 - 19 hodin.

Doprovodnou výstavu tvorby několika nevidomých sochařů pořádá sdružení Okamžik.

Navíc máte možnost zde navštívit dva workshopy:

První s názvem Praha světlem oděná ve středu 12.6.2013 povede známý fotograf Prahy Jiří Všetečka, který se s Vámi rozdělí o své zkušenosti s fotografováním Prahy a poradí Vám na základě připravované stejnojmenné knihy, jak, kde a kdy pořídit zajímavé snímky hlavního města.

Druhý s názvem Foto z historie bude další středu 19.6.2013 věnován fotografování portrétu v historických kostýmech s praktickými ukázkami a možností nechat se vyfotografovat. Provázet Vás bude Karel Zakar, fotograf, který se tomuto způsobu portrétování již delší dobu profesionálně věnuje.

Oba workshopy začínají v 17 hodin a potrvají zhruba 1 hodinu. Vzhledem k omezenému prostoru prosíme o přihlášky na emailscfzavináčscf.cz, pokud jste tak již neučinili při vernisáži.

Záběry ze slavnostního předávání vyfotografoval Tomáš Klika zde

PRAHA FOTOGRAFICKÁ PO SEDMNÁCTÉ

„ ...jsem šťasten, že smím žít v tomto městě, že je smím opěvovat, že se mohu pokoušet definovat jeho tajemství.“

Vítězslav Nezval

Výstava vítězných snímků ze 17. ročníku soutěže Cena Praha fotografická ukazuje ty nejlepší snímky Prahy, které vznikly v uplynulém roce. Představují českou metropoli, jak ji neznáte a při běžném pozorování ani nemůžete poznat. Obraz složený z pohledů  jednotlivých účastníků – profesionálních i amatérských fotografů – oslavuje krásu pražských pamětihodností, naznačuje problémy města a nabízí seznámení s jeho obyvateli. Soutěž je otevřená pro všechny dobré fotografie Prahy. Letos si výstavu prohlédnete a příští rok se můžete stát účastníky i vy.

 

Soutěž i výstavu Praha fotografická pod záštitou primátora hlavního města Prahy a starosty Městské části Praha 1 pořádá Společnost přátel fotografie společně se Svazem českých fotografů za finančního přispění hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR s podporou Městské části Praha 1, organizací Nipos Artama a Zväz slovenských fotografov.

Poděkování za ceny do soutěže patří firmám Centrum FotoŠkoda, ExcelFoto, Et Netera, Foma Bohemia, Nikon, Olympus, Pentax.

Soutěží se tradičně ve čtyřech kategoriích – Krása Prahy a její proměny, Lidé v Praze, Problémy Prahy a Kronika hlavního města. Zdálo by se, že po tolika letech v podstatě stejného aranžmá jednotlivých soutěžních kategorií již nelze nic nového vymyslet. A přece každý ročník překvapí. Město se samozřejmě mění, ve skutečnosti i na fotografiích. Mění se však také chápání věcné náplně jednotlivých kategorií. Nejzřetelnější je tento posun, pokud jde o pojetí krásy hlavního města. Tady byla již dávno překročena hranice krásy založené na historii a většinou nacházené v starém centru Prahy.

 

Nejvíce atraktivní je letos kategorie Lidé v Praze. Život Pražanů, rozmanitost obyvatel i návštěvníků metropole, různorodost jejich aktivit i stereotyp každodenního života běžného i svátečního dne mají mnoho možností ztvárnění od pouhého dokumentu po experiment a stylizaci. Praha na fotografiích  je zabydlená, lidský faktor konkuruje památkám, doplňuje a charakterizuje město i v přemíře kosmopolitních turistických atrakcí. Ambicí fotografů je ukázat, jak se zde žije na počátku 21.století. V pohodě i spěchu, přepychu i sociálních kontrastech, na cestách i doma, v odpočinku či pracovní aktivitě.

 

Kategorie Problémy Prahy má v průběhu let již své stálice, místa, v minulosti slavná, kde se jakoby zastavil čas, a jejichž pokračující devastaci se jen pomalu daří zpomalit – Kolbenka, Valtrovka, smíchovský lihovar, barrandovské terasy, Invalidovna,  libeňský automat Svět. Jako problém není chápáno jen chátrání, ale i nelogické bourání, počmárané zdi, graffiti i všudypřítomná reklama, vyznačující se mnohdy neúctou k historii i geniu loci daného prostředí. Jako problematická jsou pociťována i nelogická dopravní opatření stejně jako neřešená, byť drobná pouliční kriminalita.

Kategorie Kronika hlavního města se věnuje událostem z průběhu uplynulého roku a mapuje vývoj města. Najdeme zde odraz politických událostí, volby, pouliční demonstrace, reklamní, sportovní a umělecké akce a soutěže v ulicích i tradičních prostorách. Zachycena je nová podoba jednotlivých veřejných prostranství, dokončení a rekonstrukce nových i historických objektů. Noc muzeí, kostelů, zájem veřejnosti o průběh jednotlivých staveb.

V každém roce jsou vyhlašovány dvě nové, specifické kategorie. V  letošním ročníku byly speciálními tématy Místo, které mám v Praze nejraději a  Dnešní tvář Vinohrad. Kategorie věnovaná Královským Vinohradům přinesla první nástin pro další část skládanky jednotlivých městských částí, kterou postupně vytvářejí v rámci projektu Praha dříve a nyní workshopy pořádané Svazem českých fotografů. Dosud byly publikovány a vystaveny Dnešní Karlín, Dnešní Žižkov, Současný Smíchov, Přítomnost Braníka a Podolí, Současný Josefov a Soudobá podoba Vršovic.

Celkově výstava nabízí zlomek z více než tisíce fotografií přihlášených do 17. ročníku soutěže Cena Praha fotografická obeslaného letos 97 autory. Zahrnuje zhruba čtvrtinu z nich – vítězné a vybrané snímky od 73 autorů. V každé kategorii soutěže Cena Praha fotografická jsou udělovány 1.,2. a 3. cena, sponzorované jednotlivými firmami, získat lze také Cenu primátora hlavního města Prahy, Cenu Foma Bohemia, Cenu Olympus, Cenu Svazu českých fotografů, Cenu Zväzu slovenských fotografov, Cenu časopisu Fotovideo. Starosta Městské části Praha 1 uděluje cenu fotografii vybrané návštěvníky výstavy.

Kritériem výběru je originalita záběrů, individuální tvůrčí přístup k fotografickému ztvárnění témat. Celek výstavy tvoří nepohlednicový profil hlavního města, o to zajímavější, že je složen z mnoha dílčích pohledů jednotlivých fotografů, obyvatel i návštěvníků Prahy, jejích obdivovatelů i kritiků. Fotografická reflexe uplynulého roku v hlavním městě tak není nudná ani samoúčelná. Opomíjí totiž zaběhlé konvence a provokuje k zamyšlení i změnám. Kronika města je otevřená, všichni se mohou zapojit.

VĚRA MATĚJŮ

 

VÝSLEDKY 17. ROČNÍKU SOUTĚŽE CENA PRAHA FOTOGRAFICKÁ

Cena primátora hlavního města Prahy:

Jan Hanuš: Metro, návštěvní den – série

Cena OLYMPUS:

Renaud Dejarnac: Pražské střechy

Cena FOMA BOHEMIA:

Richard Horák: Psí počasí – série

Cena starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Radomír Režný: V katedrále

Fotografie vybraná návštěvníky výstavy Praha fotografická - 16.ročník

Cena časopisu FOTOVIDEO:

Zdeněk Vajner: Veřejné soukromí – série

Cena Svazu českých fotografů:

Jiří Šebek: Pražské parky – série

Cena Zväzu slovenských fotografov:

Michal Kreidl: Tančící se sluncem

 

Ceny v kategoriích:

Krása Prahy a její proměny – Nikon – Aleš Hnídek

 

1. cena

Michal Kreidl: O starém stromu

 

2. cena

Eva Stanovská: Sněží – série

 

3. cena

Vladimír Dinda: Viděno mobilem – série

 

Čestné uznání

Aleš Sládek: Památník na Vítkově – série

 

 

Lidé v Praze – Centrum FotoŠkoda Milan Škoda

 

1. cena

Eva Stanovská: Mezi světlem a tmou – série

 

2. cena

Zdeněk Vajner: Vltavská, život pod mostem – série

 

3. cena

Marek Volf: Spáči – série

Michael Komm: Noc v Lucerně – série

 

Čestné uznání

Jan Faukner: Lidé v MHD – série

 

Problémy Prahy – Et Netera – Ondřej Čihař

 

1. cena

Jaroslav Klouda: Kolbenka – série

 

2. cena

Ivo Fišer: Lihovar – série

 

3. cena

Karel Čapek: Pražské zdi a ohrady – série

 

Čestná uznání

Jiří Durdík: Co jsme to vůbec zapnuli?

Pavla Vrbová: Dočká se obnovy?

Kateřina Göttlichová: Počmáraná Praha – série  

Kronika hlavního města – Pentax - Antonín Koubek

 

1. cena

Věra Široká: Akce – série

 

2. cena

Jaroslav Klouda: Za oponou – série

 

3.cena

Michael Komm: 17. listopad – série

Michael Komm: Odboráři – série

Michael Komm: Occupy – série

 

 

Čestné uznání

Jan Hanuš: Muzejní noc ve Veletržním paláci

 

 

Místo, které mám v Praze nejraději

 

1. cena

Cena neudělena

 

Čestné uznání

Stanislav Tůma: Moje nej…

 

 

Dnešní tvář Vinohrad – ExcelFoto

 

1. cena

Aleš Sládek: Havlíčkovy sady  – série

 

Čestná uznání

Miloš Komárek: „Hlavák“ – Strom života

Eva Stanovská: To to letí

Jiří Durdík: Před Ludmilou – série