Neděle, 16 Prosinec 2018
Soutěž o Mistra Svazu českých fotografů PDF Tisk Email
Předsednictvo Svazu českých fotografů, stejně jako v minulosti, vyhlásilo pro rok 2011 Soutěž o Mistra Svazu českých fotografů. Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové SČF, kteří jsou nejméně dva roky členy svazu (mají zaplaceny členské příspěvky).
Autor může do této soutěže přihlásit nejméně 10 a nejvíce 20 fotografií formátu min. 20x30 cm, případně odvozeniny tohoto formátu se zachováním delší strany. Snímky nesmí být starší 2 let. Stejnými snímky je možné soutěž obeslat jen v jednom ročníku.
Uzávěrka soutěže je 29. 2. 2012.        Přihláška
 
Tematické zaměření soutěžních fotografií není určeno. Předpokládá se, že autor vybere a zašle ucelenou kolekci svých prací, která výstižně charakterizuje jeho současnou tvorbu.
Podepsané fotografie je nutné zaslat na adresu Milan Sedláček NIPOS ARTAMA, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 00 Praha 2.
Uzávěrka soutěže je 29. 2. 2012.    
Vítězný autor získá diplom o udělení titulu Mistr SČF 2010 a věcnou cenu ve formě autorské výstavy.
Autoři, kteří se umístí v prvé desítce, obdrží diplom potvrzující jejich umístění.
Oceněné fotografie budou vystaveny.
Autor, který se dvakrát umístí v desítce nejlepších autorů, má právo po splnění dalších podmínek, požádat o udělení titulu Autor Svazu českých fotografů (ASČF).
Soutěž bude hodnotit porota, v níž budou zastoupeni členové předsednictva a nezávislí fotografové.
Oceněné vystavené fotografie se stávají majetkem SČF.

Praha dne 31. 12. 2011
Za předsednictvo SČF
  

Milan Sedláček